พ.ศ. 2553

ก่อตั้ง

เริ่มก่อตั้งบริษัทนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ในชื่อ บริษัทอัพไรท์เฮลท์แคร์ จำกัด โดยคุณไสว นุ่นเส้ง กรรมการผู้จัดการ โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นฝึกทักษะที่ผลิดภายในประเทศไทย ให้กับกลุ่มลูกค้าศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

พ.ศ. 2556

นำเข้าสินค้า

ช่วงปีพ.ศ. 2556 ทางบริษัทเริ่มนำเข้าสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ เช่น Brand Model-Med ประเทศออสเตรเลีย,Brand Cardionics ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Brand Sakamoto ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และทางบริษัทได้จดทะเบียนบริษัทเพิ่มเพื่อรองรับการนำเข้าใน นาม บริษัทอัพไรท์ ซิมมูเลชั่น เมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัดซึ่งปัจจุบันเราเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์และการพยาบาลกว่า 12 แบรด์ชั้นนำจากทั่วโลก

พ.ศ. 2557

ขยายสู่กลุ่มการพยาบาล

ในปี พ.ศ.2557 ทางบริษัทได้เริ่มขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่กลุ่มการพยาบาล ทั้งในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้จัดจำหน่ายหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์และการพยาบาล ให้กับกลุ่มลูกค้าคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และองค์กรเอกชนทั่วประเทศ มากกว่า 100 สถาบัน

พ.ศ. 2560

Medical education for Thailand 4.0

ในปี พ.ศ.2560 บริษัทเริ่มนำเข้าและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนทางการแพทย์และการพยาบาล คือ Sectra table ระบบจำลองกายวิภาคแบบ 3 มิติ และ Baby interaet ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส รวมทั้งหุ่นจำลองร่างอาจารย์ใหญ่เสมือนจริง เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยไทยแลนด์ 4.0

- Vision

Vision

เป็นเพื่อนคู่คิด แก้ปัญหา ด้วยความรู้ควบคู่การบริการ ร่วมการพัฒนาอย่างยั่งยืน Being Customers partner and problem solver wiht knowledge and service combination for sustainable develoment.

- Mission

Mission

1.มีความรู้ทั้งกระบวนการ
- Product Knowledge
- Key User and Key Customer Behaviors
- Process and Communication
2.เป็นที่ปรีกษาเพื่อการตัดสินใจที่ดี
- Future Perpective
3.บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ
- Professional Sale Service

- Present

ที่ตั้งปัจจุบัน

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อ จากเดิม บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น เมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด เป็น บริษัทอัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด และมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่มาที่ ถนน บางนาตราด กม.15 เพื่อความทันสมัยและรองรับระบบการขนส่งที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาการบริกากรให้กับลูกค้าย่างยั่งยืน