ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส Body Interact

รหัสสินค้า : BI - 21

ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกนี้ เป็นชุดฝึกทักษะสำหรับการเรียนการสอนทางการแพทย์ เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยจะเป็นรูปแบบผู้ป่วยจำลองแบบดิจิตอลสามมิติเพื่อฝึกการจำลองสถานการณ์ทางคลินิก ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาตามสถานการณ์จำลองซึ่งช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนมากขึ้น ระบบจำลองสถานการณ์นี้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ซึ่งเหมาะกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

คุณสมบัติ