หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว Syndaver

รหัสสินค้า : 101200-M

เป็นหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ผู้ใหญ่เพศชายเต็มตัวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า ขนาดใกล้เคียงคนจริง

คุณสมบัติ