หุ่นฝึกทำคลอด (เด็กมีสายสะดือ)

รหัสสินค้า : MM03C

หุ่นฝึกทำคลอด สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

คุณสมบัติ